Vesele praznike in srečno 2019!

voscilo2019

Izšla je revija DFP za mesec november 2018

DFP 2018 11

V tej številki lahko preberete ...

mag. Tamara Prezelj: Pravica do odbitka vstopnega DDV pri mešani uporabi osnovnih sredstev
mag. Boštjan Petauer: Odgovornost za plačilo DDV v primeru uvoza po postopku 42, če je pridobitelj v drugi državi članici utajevalec
dr. Jernej Podlipnik: Poenostavljeno o skladnosti davčnih določb, ki overitev pogodb o odsvojitvi nepremičnin pogojujejo z ureditvijo davčnih zadev
Klemen Šivic: Obračunavanje obresti v postopku davčno inšpekcijskega nadzora – primeri iz prakse
Milcho Balevski, Sandra Zec: Odškodninska odgovornost revizorjev
Matjaž Kovač: Novosti na področju harmonizacije davčne osnove davka na dohodek pravnih oseb
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec oktober 2018

DFP 2018 10

V tej številki lahko preberete ...

mag. Sabina Lamut: Pravna podlaga za ustavitev postopkov odmere davka na motorna vozila
Darko Bohte: Seštevanje prihodkov povezanih oseb pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Odbitek vstopnega davka v obdobju, ko je bila davčnemu zavezancu odvzeta identifikacijska številka za DDV
Edita Turičnik: Svet EU sprejel več soglasnih dogovorov o predvidenih izboljšavah glede uporabe DDV v EU
Matjaž Kovač: Pravila izogibanja davkov in prenosi dobičkov na notranjem trgu Evropske unije (2.del)
mag. Tadej Ulčar: Vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije znotraj EU
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli

Izšla je revija DFP za mesec september 2018

DFP 2018 09

V tej številki lahko preberete...

Anja Primožič, Mitja Lukan: Problematika uporabe instituta popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV glede na stališče FURS
Maruša Pozvek: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami (2. del)
Darko Bohte: Zloraba sistema davka na dodano vrednost in zavrnitev pravice do odbitka le-tega – primer iz prakse
mag. Helena Polič Kosi: Zagotavljanje minimalnih standardov glede plače napotenim delavcem
Aleksander Ferk, Sabina Pirnat: Oris ključnih sprememb, ki jih prinaša Multilateralna konvencija družbam, ki poslujejo v mednarodnem okolju – slovenski vidik (2. del)
Matjaž Kovač: Pravila izogibanja davkov in prenosi dobičkov na notranjem trgu Evropske unije (1.del)
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec julij - agust 2018

DFP 2018 07 08

V tej številki lahko preberete...

Simona Štravs: Davčni svetovalec »vodnik skozi davčne zagate« in njegovo mesto v naši družbi
mag. Tamara Prezelj: Popravki DDV od terjatev v postopku prisilne poravnave
Damjan Pal: Dnevnice pri napotenih na delo v tujino – Kdaj, v kakšni višini in kot postavka na plačilni listi?
mag. Sabina Lamut: Obdavčitev samostojnih osebnih storitev – dohodki iz dejavnosti doseženih v tujini
dr. Jernej Podlipnik: Izpodbijanje višine davčne obveznosti v postopku zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti
Maruša Pozvek: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami (1. del)
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Strošek končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije kot kriterij za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka OVE in SPTE
Igor Šiškin: Neprimerna implementacija EU Direktive za obresti in licenčnine
Aleksander Ferk: Pravilo o omejitvi obresti v luči Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 (»ATAD I«)
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga še zadnje tehnične ukrepe za oblikovanje prihodnjega, na goljufije odpornega sistema DDV v EU
Aleš Budja: Resna opozorila OECD Sloveniji glede strukturne spremembe dohodninskega in pokojninskega sistema
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Page 2 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 5 guests and no members online

Free business joomla templates