Izšla je revija DFP za mesec julij - agust 2018

DFP 2018 07 08

V tej številki lahko preberete...

Simona Štravs: Davčni svetovalec »vodnik skozi davčne zagate« in njegovo mesto v naši družbi
mag. Tamara Prezelj: Popravki DDV od terjatev v postopku prisilne poravnave
Damjan Pal: Dnevnice pri napotenih na delo v tujino – Kdaj, v kakšni višini in kot postavka na plačilni listi?
mag. Sabina Lamut: Obdavčitev samostojnih osebnih storitev – dohodki iz dejavnosti doseženih v tujini
dr. Jernej Podlipnik: Izpodbijanje višine davčne obveznosti v postopku zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti
Maruša Pozvek: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami (1. del)
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Strošek končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije kot kriterij za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka OVE in SPTE
Igor Šiškin: Neprimerna implementacija EU Direktive za obresti in licenčnine
Aleksander Ferk: Pravilo o omejitvi obresti v luči Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 (»ATAD I«)
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga še zadnje tehnične ukrepe za oblikovanje prihodnjega, na goljufije odpornega sistema DDV v EU
Aleš Budja: Resna opozorila OECD Sloveniji glede strukturne spremembe dohodninskega in pokojninskega sistema
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec junij 2018

DFP 2018 06

V tej številki lahko preberete...

Maruša Pozvek: Davčne obveznosti fizične osebe iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem
dr. Jernej Podlipnik: (Ne)logičnost davčnih obresti po Zakonu o davčnem postopku
mag. Matjaž Kovač: Davčni vidiki statusnih sprememb gospodarskih družb - 2.del (procesne predpostavke)
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Razmejitev med posameznim poslom in dejavnostjo
Klemen Šivic: »Skrite pasti« pri prilagoditvi davčne osnove iz naslova transfernih cen
mag. Dejan Petkovič: Davčne obveznosti pri prodaji premoženja v stečajnem postopku
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk: Oris ključnih sprememb, ki jih prinaša Multilateralna konvencija družbam, ki poslujejo v mednarodnem okolju – slovenski vidik (1. del)
• Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
• Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
• Novice s področja ZDSS in CFE
• Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec maj 2018

DFP 2018 05

V tej številki lahko preberete...

Darko Bohte: Prodaja osebnega motornega vozila–starodobnika in obračun davka na dodano vrednost – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Popravek odbitka vstopnega davka pri nepremičnini, ki je ni možno oddati v najem
Jure Žavrlan: Časovna komponenta hrambe poslovnih knjig in knjigovodske dokumentacije
mag. Matjaž Kovač: Davčni vidiki statusnih sprememb gospodarskih družb - 1.del (materialne predpostavke)
mag. Mojca Tancer Verboten: Sodna praksa na področju plačila nadurnega dela
Edita Turičnik: Obdavčitev v digitalnem gospodarstvu: Komisija predlaga nove ukrepe za zagotovitev pravične obdavčitve vseh podjetij v EU
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec april 2018

DFP 2018 04

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Urbanija: Management fee in DDV
mag. Tanja Magister: Znižati dnevnice ali obračunati boniteto?
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk: Davčni vidik statusnih sprememb ter pomembna vprašanja ob nakupu slovenske ciljne družbe
Darko Bohte: Predložitev instrumenta zavarovanja pred izvršitvijo vračila davka na dodano vrednost - primer iz prakse
Maruša Pozvek: Vpliv tehnoloških napredkov na davčno politiko
Alenka Železnik: Kaj je prinesla sprememba prakse pri določitvi rezidentskega statusa za fizične osebe, ki zapuščajo Slovenijo?
Edita Turičnik: Svet EU sprejel dogovor o zahtevah glede preglednosti za davčne posrednike
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec marec 2018

DFP 2018 03

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Dopolnitev razumevanja vpliva sprememb zakonodaje na normirance fizične osebe od 1. 1. 2018 dalje
Darko Bohte: Obračunavanje davka na dodano vrednost od nakupa nepremičnine v sodnem (stečajnem) postopku – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Obdavčitev sestavljene storitve z DDV
mag. Matjaž Kovač: Problematika (ne)obdavčitve kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb
Gabrijela Kumer: Davčni vidik odpisa poslovnih terjatev v luči standarda skrbnosti dobrega gospodarstvenika
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Izplačilo odpravnin ob upokojitvi javnih uslužbencev glede na določbe ZUJF, ZUPPJS16 in ZUPPJS17
Aleš Budja: Vmesno poročilo OECD in G20 glede davčnih izzivov, povezanih z digitalizacijo
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
Ali ste vedeli?

stran 2 od 17

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Tel.: 02-25-00-546
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prisotni na strani

Na strani je 21 gostov in ni članov .

Free business joomla templates