Izšla je revija DFP za mesec september 2015

DFP 2015 09

V tej številki lahko preberete...

dr. Stanko Čokelc, Vesna Štager, mag. manag.: Davčna skladnost
Damjan Pal: Napoteni delavci iz tretjih držav v države članice EU
Darko Bohte: Ali lahko samostojni podjetnik posameznik upošteva stroške svojega stanovanja, ki ga uporablja tudi za opravljanje dejavnosti?
Boris Petre: Posebnosti harmonizacije dohodninske zakonodaje v Evropski uniji
Edita Turičnik: Evropska komisija poziva države članice k bolj doslednemu pobiranju DDV
dr. Šime Ivanjko: Direktiva o zavarovalnem posredovanju pripravljena za sprejem
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja CFE in ZDSS
•Ali ste vedeli?

 

Izšla je revija DFP za mesec julij-avgust 2015

DFP 2015 07 08

V tej številki lahko preberete...

Jernej Podlipnik: Napake pri izdajanju odločb o vračilu davka na nepremično premoženje večje vrednosti
mag. Tamara Prezelj: Sodišče EU sprejelo sodbo v zadevi NLB d.d. proti Republiki Sloveniji
Mitja Ulčar, mag. Tadej Ulčar: Ocena ustavnosti 11. člena Zakona o davku na motorna vozila - vračilo davka za začasno registrirana vozila
Damir Cavnik: Obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb od odsvojitve (izvedenih) finančnih instrumentov v Združenem kraljestvu
mag. Boris Princl: Mednarodna izmenjava informacij v davčnih zadevah med državami EU, kot eden izmed ukrepov proti davčnim utajam in izogibanju plačevanja davkov
Jure Mercina: Davčno rezidentstvo, tokrat malo drugače in pravilno
Nina Žefran: Vlaganja v raziskave in razvoj kot davčna olajšava za pravne osebe
mag. Miroslav Plesničar: Sorazmernost v davčni izvršbi
Brigita Franc: Izzivi harmonizacije neposrednih davkov v EU
Aleš Budja: Strategija Evropske komisije za pošten in učinkovit davčni sistem v EU
•Intervju: Oskrba starejših v Sloveniji
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja CFE in ZDSS
•Ali ste vedeli?

 

Izšla je revija DFP za mesec junij 2015

dfp junij2015

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Obdavčitev posrednikov pri dobavah investicijskega zlata v vidika DDV
dr. Darja Bernik: Je pravna varnost zavezancev pri sankcioniranju na podlagi kršenja določb Zakona o davčnem potrjevanju računov zopet ogrožena?
mag. Tadej Ulčar: Upravičenec za vložitev popravka obračuna davčnega odtegljaja
mag. Boris Princl: Nemoralno izogibanje plačila davka
mag. Boštjan Petauer: Davčna kultura na Slovenskem
Darko Bohte: Davčno priznani odhodki na račun oblikovanih dolgoročnih rezervacij za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev – davčni inšpekcijski nadzor – primer iz prakse
Aleš Budja: V pripravi vzorčna listina davkoplačevalcev
Marjetka Bokan, Urban Šebjan, mag. Sabina Taškar Beloglavec: Zaupanje v banke in demografski dejavniki
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja CFE in ZDSS
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec maj 2015

DFP 2015 05

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Storitve opravljene v svojem imenu za tuj račun in DDV vprašanja
mag. Boštjan Petauer: DDV vidik oddajanja nogometnega stadiona
mag. Tadej Ulčar: Veljavnost asignacije v davčni izvršbi
mag. Sabina Lamut: Potrebna dokazila za pridobitev nerezidentskega statusa po odhodu fizične osebe iz Republike Slovenije
mag. Tomaž Kuralt: Analiza pravilnikov o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za obdobje 2008-2014
Darko Bohte: Računovodski in davčni vidik stavbne pravice (superficies)
dr. Šime Ivanjko: Zavarovanje odgovornosti vodstvenih delavcev
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja CFE in ZDSS
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec april 2015

DFP 2015 04 naslovnica

V tej številki lahko preberete...

dr. Mateja Drobež Tomšič: Poslovna enota preko odvisnega posrednika
mag. Dejan Petkovič: Dvig davčne morale – nujno tudi s prilagajanjem davčne zakonodaje poslovnemu okolju
Darko Bohte: Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki
mag. Marko Ravljen: Fiduciarni posel v davčnem, stečajnem in bilančnem pravu
mag. Tomaž Kuralt: Nova davčna in socialna ureditev študentskega dela v letu 2015
Darinka Hvala: Priprava dokumentacije o transfernih cenah v okviru novih smernic OECD in ukrepov BEPS
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja CFE in ZDSS
•Ali ste vedeli?

Page 10 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 7 guests and no members online

Free business joomla templates