Izšla je revija DFP za mesec november 2016

DFP 2016 11

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Popravek odbitka vstopnega DDV v stečaju
Marijana Ristevski: DDV pri »sale and leaseback« poslih
mag. Sabina Lamut: Katere pomembne novosti nam prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku z novelo ZDavP-2J?
Klemen Šivic, Jure Ajdovec: Izvzem »prejetih« dividend iz davčne osnove
Darko Bohte: Inšpekcijski pregled z vidika transfernih cen
dr. Šime Ivanjko: Pravna obramba zavarovanca oziroma zavarovalca pri zavarovanju pred odgovornostjo
Edita Turičnik: Vrzel pri pobiranju DDV v EU: 160 milijardna izguba v letu 2014 iz naslova nepobranih prihodkov
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec oktober 2016

DFP 2016 10

V tej številki lahko preberete...

Mojca Bartol Lesar: Popravki računov za namene odbitka DDV učinkujejo za nazaj
mag. Sabina Lamut: Sprejeta novela ZDoh-2R s spremembami in dopolnitvami veljavnimi od 1. januarja 2017 dalje
mag. Boštjan Petauer: Kaj pomeni izraz »trajanje najema« v Zakonu o dohodnini?
Klemen Šivic: Izpolnitev pogojev za odpravo finančne naložbe in (davčno) priznavanje odhodkov iz oslabitve finančne naložbe
Luka Žnidarič: Večkratna finančna preiskava istega dejanskega stana
Katarina Žnidaršič: Pravila obveznega razkrivanja – BEPS poročilo 12
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec september 2016

DFP 2016 09

V tej številki lahko preberete...

Domen Romih: Ali je plačevanje prispevkov od povračil stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja v mejah ustavnih možnosti?
Miroslava Toplak: Vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost obdavčitve družin
Klemen Šivic, Dušan Jeraj: Davčne ugodnosti, ki jih države ponujajo družbam, ki vlagajo v razvoj neopredmetenih sredstev
dr. Silvo Dajčman: Razpršitev lastništva nad produktnimi resursi za zagotavljanje življenjskega standarda
Vesna Štager: Analiza regulatornih vplivov ob spremembi Zakona o revidiranju v Nemčiji
Edita Turičnik: Irska po ugotovitvah Evropske komisije skupini Apple zagotovila nezakonite davčne ugodnosti
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec julij in avgust 2016

DFP 2016 07 08

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Urbanija: Zadnje spremembe vezane na DDV
mag. Tamara Prezelj: DDV vidik prehajanja osnovnih sredstev med poslovno in zasebno sfero
mag. Sabina Lamut: Predlog novele ZDoh-2R prinaša pozitivno spremembo pri ugotavljanju nerezidentskega statusa
Damjan Pal: Rezidentstvo fizičnih oseb za davčne namene v Sloveniji–danes in jutri
dr. Jernej Podlipnik: Kdaj se začne postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov?
Valerija Šic: Davek na dediščine in darila z vidika stroškov pobiranja davka in obsežne davčne administracije ter primerjava z Avstrijo in Nemčijo
Maja Golec: Uvedba davčnih blagajn zaznamovala leto 2016
mag. Damir Cavnik: Obdavčitev dobičkov fizičnih oseb od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov v Republiki Avstriji
mag. Dejan Petkovič, Simona Zupanič: Uporaba 495. člena ZGD-1 in morebitna davčna tveganja
Katja Drnovšek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije – 2. del
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec junij 2016

DFP 2016 06

V tej številki lahko preberete...

Valerija Šic: Davek na dediščine in darila z vidika proračunskega učinka
Klavdija Kenk: Obdavčitev motornih vozil v Sloveniji z DMV in razvoj ter usklajevanje zakona o DMV
Tadeja Kremzer Jenčič: Davčno-pravni vidiki društev
Maruša Pozvek: (Ne)upoštevanje pravic davčnih zavezancev pri vzpostavljanju mednarodne davčne ureditve
dr. Šime Ivanjko: Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj
Klemen Drnovšek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije – 1. del
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Page 7 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 4 guests and no members online

Free business joomla templates