Izšla je prva številka revije DFP v letu 2018

DFP 2018 01

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Vpliv sprememb zakonodaje na normirance od 1.1.2018 dalje
Darko Bohte: Odpis zastarane obveznosti in popravek odbitka DDV
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga nova orodja za boj proti goljufijam na področju DDV
dr. Darja Gregorčič Bernik: Ustreznost meje 50 tisoč evrov za kaznivo dejanje davčne zatajitve?
Marko Ficko: Storitve z nizko dodano vrednostjo, ki se opravljajo znotraj skupine družb v luči novih smernic OECD
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 2. del: Preoblikovanje poslovnih modelov
Aleš Budja: GTAFC podal mnenje glede pravil o obveznem razkritju po enotnem standardu poročanja
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Kazalo prispevkov v Davčno-finančni praksi v letu 2017
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec november 2017

DFP 2017 17

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Magister: Ko vrednost ob odsvojitvi za prodajalca ni enaka vrednosti ob pridobitvi za kupca
Darko Bohte: Pridobitna in nepridobitna dejavnost v pevskem društvu
Nina Žefran: Davčna in računovodska obravnava dobrega imena
Klemen Šivic: Obdavčenje digitalnih storitev – izzivi na področju obdavčenja (2. del)
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU
Maruša Pozvek: Vpliv zadeve C-386/16, Toridas UAB na obračunavanje DDV pri čezmejnih dobavah na notranjem trgu
Matjaž Kovač: Bilateralni sporazumi glede odprave dvojnega obdavčenja v ZDA in primerjava modela ZDA z modelom OECD
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Vse dobro v 2018!

3838

Srečno in uspehov polno novo leto vam želimo!

(DFI Team)

Izšla je revija DFP za mesec december 2017

DFP 2017 12

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Ovire davčnih zavezancev pri pridobivanju rednih DDV številk
Damjan Pal: Posebna davčna obravnava za napotitev v EU, EGP in Švico? DA – vendar le, če si prave barve!?
dr. Darja Gregorčič Bernik: Dodatni pogoj za oprostitev dobave blaga znotraj EU pri tristranskih poslih
dr. Jernej Podlipnik: Vrstni red pri vračilih davka in pripadajočih dajatev
mag. Tadej Ulčar: Register dejanskih lastnikov
mag. Mojca Tancer Verboten: Spremembe zakonodaje na področju socialnih dajatev
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 1. del: Poslovni modeli
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec oktober 2017

DFP 2017 10

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Pridobitev blaga od davčnega zavezanca iz EU brez plačila
Borka Srdić: Obeta se velika reforma sistema DDV v EU
mag. Boštjan Petauer: Pravica do odbitka vstopnega davka v primeru, da storitve uporabita tako zavezanec za DDV kot brezplačno tudi tretja oseba
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Plačilo za delo v primeru napotenih delavcev v tujino
Klemen Šivic: Obdavčenje digitalnih storitev – izzivi na področju obdavčenja
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Page 4 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 4 guests and no members online

Free business joomla templates