Izšla je revija DFP za mesec junij 2018

DFP 2018 06

V tej številki lahko preberete...

Maruša Pozvek: Davčne obveznosti fizične osebe iz naslova oddajanja nepremičnin v turistični najem
dr. Jernej Podlipnik: (Ne)logičnost davčnih obresti po Zakonu o davčnem postopku
mag. Matjaž Kovač: Davčni vidiki statusnih sprememb gospodarskih družb - 2.del (procesne predpostavke)
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Razmejitev med posameznim poslom in dejavnostjo
Klemen Šivic: »Skrite pasti« pri prilagoditvi davčne osnove iz naslova transfernih cen
mag. Dejan Petkovič: Davčne obveznosti pri prodaji premoženja v stečajnem postopku
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk: Oris ključnih sprememb, ki jih prinaša Multilateralna konvencija družbam, ki poslujejo v mednarodnem okolju – slovenski vidik (1. del)
• Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
• Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
• Novice s področja ZDSS in CFE
• Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec maj 2018

DFP 2018 05

V tej številki lahko preberete...

Darko Bohte: Prodaja osebnega motornega vozila–starodobnika in obračun davka na dodano vrednost – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Popravek odbitka vstopnega davka pri nepremičnini, ki je ni možno oddati v najem
Jure Žavrlan: Časovna komponenta hrambe poslovnih knjig in knjigovodske dokumentacije
mag. Matjaž Kovač: Davčni vidiki statusnih sprememb gospodarskih družb - 1.del (materialne predpostavke)
mag. Mojca Tancer Verboten: Sodna praksa na področju plačila nadurnega dela
Edita Turičnik: Obdavčitev v digitalnem gospodarstvu: Komisija predlaga nove ukrepe za zagotovitev pravične obdavčitve vseh podjetij v EU
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec april 2018

DFP 2018 04

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Urbanija: Management fee in DDV
mag. Tanja Magister: Znižati dnevnice ali obračunati boniteto?
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk: Davčni vidik statusnih sprememb ter pomembna vprašanja ob nakupu slovenske ciljne družbe
Darko Bohte: Predložitev instrumenta zavarovanja pred izvršitvijo vračila davka na dodano vrednost - primer iz prakse
Maruša Pozvek: Vpliv tehnoloških napredkov na davčno politiko
Alenka Železnik: Kaj je prinesla sprememba prakse pri določitvi rezidentskega statusa za fizične osebe, ki zapuščajo Slovenijo?
Edita Turičnik: Svet EU sprejel dogovor o zahtevah glede preglednosti za davčne posrednike
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec marec 2018

DFP 2018 03

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Dopolnitev razumevanja vpliva sprememb zakonodaje na normirance fizične osebe od 1. 1. 2018 dalje
Darko Bohte: Obračunavanje davka na dodano vrednost od nakupa nepremičnine v sodnem (stečajnem) postopku – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Obdavčitev sestavljene storitve z DDV
mag. Matjaž Kovač: Problematika (ne)obdavčitve kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb
Gabrijela Kumer: Davčni vidik odpisa poslovnih terjatev v luči standarda skrbnosti dobrega gospodarstvenika
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Izplačilo odpravnin ob upokojitvi javnih uslužbencev glede na določbe ZUJF, ZUPPJS16 in ZUPPJS17
Aleš Budja: Vmesno poročilo OECD in G20 glede davčnih izzivov, povezanih z digitalizacijo
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec februar 2018

DFP 2018 02

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Administrativne ovire čezmejnega poslovanja znotraj EU
dr. Jernej Podlipnik: Ustavna ustreznost tretjega odstavka 71. člena novele ZDavP-2J
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Opredelitev končnega odjemalca električne energije kot zavezanca za plačilo prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Klemen Šivic: Stalna poslovna enota v Republiki Sloveniji – primer iz prakse
Darko Bohte: Davčni vidik plačila stroškov zdravljenja članu društva – primer iz prakse
Jure Mercina: Postopek skupnega dogovora – kje ti je mesto?
mag. Mojca Tancer Verboten: Kaj je ostalo v letu 2018 od varčevalne zakonodaje?
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Page 3 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 7 guests and no members online

Free business joomla templates