Izšla je revija DFP za mesec maj 2018

DFP 2018 05

V tej številki lahko preberete...

Darko Bohte: Prodaja osebnega motornega vozila–starodobnika in obračun davka na dodano vrednost – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Popravek odbitka vstopnega davka pri nepremičnini, ki je ni možno oddati v najem
Jure Žavrlan: Časovna komponenta hrambe poslovnih knjig in knjigovodske dokumentacije
mag. Matjaž Kovač: Davčni vidiki statusnih sprememb gospodarskih družb - 1.del (materialne predpostavke)
mag. Mojca Tancer Verboten: Sodna praksa na področju plačila nadurnega dela
Edita Turičnik: Obdavčitev v digitalnem gospodarstvu: Komisija predlaga nove ukrepe za zagotovitev pravične obdavčitve vseh podjetij v EU
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec april 2018

DFP 2018 04

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Urbanija: Management fee in DDV
mag. Tanja Magister: Znižati dnevnice ali obračunati boniteto?
Sabina Pirnat, Aleksander Ferk: Davčni vidik statusnih sprememb ter pomembna vprašanja ob nakupu slovenske ciljne družbe
Darko Bohte: Predložitev instrumenta zavarovanja pred izvršitvijo vračila davka na dodano vrednost - primer iz prakse
Maruša Pozvek: Vpliv tehnoloških napredkov na davčno politiko
Alenka Železnik: Kaj je prinesla sprememba prakse pri določitvi rezidentskega statusa za fizične osebe, ki zapuščajo Slovenijo?
Edita Turičnik: Svet EU sprejel dogovor o zahtevah glede preglednosti za davčne posrednike
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec marec 2018

DFP 2018 03

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Dopolnitev razumevanja vpliva sprememb zakonodaje na normirance fizične osebe od 1. 1. 2018 dalje
Darko Bohte: Obračunavanje davka na dodano vrednost od nakupa nepremičnine v sodnem (stečajnem) postopku – primer iz prakse
mag. Boštjan Petauer: Obdavčitev sestavljene storitve z DDV
mag. Matjaž Kovač: Problematika (ne)obdavčitve kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb
Gabrijela Kumer: Davčni vidik odpisa poslovnih terjatev v luči standarda skrbnosti dobrega gospodarstvenika
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Izplačilo odpravnin ob upokojitvi javnih uslužbencev glede na določbe ZUJF, ZUPPJS16 in ZUPPJS17
Aleš Budja: Vmesno poročilo OECD in G20 glede davčnih izzivov, povezanih z digitalizacijo
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec februar 2018

DFP 2018 02

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Administrativne ovire čezmejnega poslovanja znotraj EU
dr. Jernej Podlipnik: Ustavna ustreznost tretjega odstavka 71. člena novele ZDavP-2J
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Opredelitev končnega odjemalca električne energije kot zavezanca za plačilo prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Klemen Šivic: Stalna poslovna enota v Republiki Sloveniji – primer iz prakse
Darko Bohte: Davčni vidik plačila stroškov zdravljenja članu društva – primer iz prakse
Jure Mercina: Postopek skupnega dogovora – kje ti je mesto?
mag. Mojca Tancer Verboten: Kaj je ostalo v letu 2018 od varčevalne zakonodaje?
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je prva številka revije DFP v letu 2018

DFP 2018 01

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Vpliv sprememb zakonodaje na normirance od 1.1.2018 dalje
Darko Bohte: Odpis zastarane obveznosti in popravek odbitka DDV
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga nova orodja za boj proti goljufijam na področju DDV
dr. Darja Gregorčič Bernik: Ustreznost meje 50 tisoč evrov za kaznivo dejanje davčne zatajitve?
Marko Ficko: Storitve z nizko dodano vrednostjo, ki se opravljajo znotraj skupine družb v luči novih smernic OECD
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 2. del: Preoblikovanje poslovnih modelov
Aleš Budja: GTAFC podal mnenje glede pravil o obveznem razkritju po enotnem standardu poročanja
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Kazalo prispevkov v Davčno-finančni praksi v letu 2017
•Ali ste vedeli?

stran 3 od 17

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prisotni na strani

Na strani je 22 gostov in ni članov .

Free business joomla templates