Izšla je revija DFP za mesec februar 2018

DFP 2018 02

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Administrativne ovire čezmejnega poslovanja znotraj EU
dr. Jernej Podlipnik: Ustavna ustreznost tretjega odstavka 71. člena novele ZDavP-2J
mag. Tadej Dubrovnik, dr. Aleš Kobal: Opredelitev končnega odjemalca električne energije kot zavezanca za plačilo prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Klemen Šivic: Stalna poslovna enota v Republiki Sloveniji – primer iz prakse
Darko Bohte: Davčni vidik plačila stroškov zdravljenja članu društva – primer iz prakse
Jure Mercina: Postopek skupnega dogovora – kje ti je mesto?
mag. Mojca Tancer Verboten: Kaj je ostalo v letu 2018 od varčevalne zakonodaje?
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je prva številka revije DFP v letu 2018

DFP 2018 01

V tej številki lahko preberete...

mag. Sabina Lamut: Vpliv sprememb zakonodaje na normirance od 1.1.2018 dalje
Darko Bohte: Odpis zastarane obveznosti in popravek odbitka DDV
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga nova orodja za boj proti goljufijam na področju DDV
dr. Darja Gregorčič Bernik: Ustreznost meje 50 tisoč evrov za kaznivo dejanje davčne zatajitve?
Marko Ficko: Storitve z nizko dodano vrednostjo, ki se opravljajo znotraj skupine družb v luči novih smernic OECD
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 2. del: Preoblikovanje poslovnih modelov
Aleš Budja: GTAFC podal mnenje glede pravil o obveznem razkritju po enotnem standardu poročanja
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Kazalo prispevkov v Davčno-finančni praksi v letu 2017
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec november 2017

DFP 2017 17

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Magister: Ko vrednost ob odsvojitvi za prodajalca ni enaka vrednosti ob pridobitvi za kupca
Darko Bohte: Pridobitna in nepridobitna dejavnost v pevskem društvu
Nina Žefran: Davčna in računovodska obravnava dobrega imena
Klemen Šivic: Obdavčenje digitalnih storitev – izzivi na področju obdavčenja (2. del)
Edita Turičnik: Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU
Maruša Pozvek: Vpliv zadeve C-386/16, Toridas UAB na obračunavanje DDV pri čezmejnih dobavah na notranjem trgu
Matjaž Kovač: Bilateralni sporazumi glede odprave dvojnega obdavčenja v ZDA in primerjava modela ZDA z modelom OECD
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Vse dobro v 2018!

3838

Srečno in uspehov polno novo leto vam želimo!

(DFI Team)

Izšla je revija DFP za mesec december 2017

DFP 2017 12

V tej številki lahko preberete...

mag. Tamara Prezelj: Ovire davčnih zavezancev pri pridobivanju rednih DDV številk
Damjan Pal: Posebna davčna obravnava za napotitev v EU, EGP in Švico? DA – vendar le, če si prave barve!?
dr. Darja Gregorčič Bernik: Dodatni pogoj za oprostitev dobave blaga znotraj EU pri tristranskih poslih
dr. Jernej Podlipnik: Vrstni red pri vračilih davka in pripadajočih dajatev
mag. Tadej Ulčar: Register dejanskih lastnikov
mag. Mojca Tancer Verboten: Spremembe zakonodaje na področju socialnih dajatev
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 1. del: Poslovni modeli
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

stran 3 od 17

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Tel.: 02-25-00-546
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Prisotni na strani

Na strani je 18 gostov in ni članov .

Free business joomla templates