Izšla je revija DFP za mesec september 2016

DFP 2016 09

V tej številki lahko preberete...

Domen Romih: Ali je plačevanje prispevkov od povračil stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja v mejah ustavnih možnosti?
Miroslava Toplak: Vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost obdavčitve družin
Klemen Šivic, Dušan Jeraj: Davčne ugodnosti, ki jih države ponujajo družbam, ki vlagajo v razvoj neopredmetenih sredstev
dr. Silvo Dajčman: Razpršitev lastništva nad produktnimi resursi za zagotavljanje življenjskega standarda
Vesna Štager: Analiza regulatornih vplivov ob spremembi Zakona o revidiranju v Nemčiji
Edita Turičnik: Irska po ugotovitvah Evropske komisije skupini Apple zagotovila nezakonite davčne ugodnosti
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?