Izšla je revija DFP za mesec julij in avgust 2016

DFP 2016 07 08

V tej številki lahko preberete...

mag. Tanja Urbanija: Zadnje spremembe vezane na DDV
mag. Tamara Prezelj: DDV vidik prehajanja osnovnih sredstev med poslovno in zasebno sfero
mag. Sabina Lamut: Predlog novele ZDoh-2R prinaša pozitivno spremembo pri ugotavljanju nerezidentskega statusa
Damjan Pal: Rezidentstvo fizičnih oseb za davčne namene v Sloveniji–danes in jutri
dr. Jernej Podlipnik: Kdaj se začne postopek odmere davka od nenapovedanih dohodkov?
Valerija Šic: Davek na dediščine in darila z vidika stroškov pobiranja davka in obsežne davčne administracije ter primerjava z Avstrijo in Nemčijo
Maja Golec: Uvedba davčnih blagajn zaznamovala leto 2016
mag. Damir Cavnik: Obdavčitev dobičkov fizičnih oseb od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov v Republiki Avstriji
mag. Dejan Petkovič, Simona Zupanič: Uporaba 495. člena ZGD-1 in morebitna davčna tveganja
Katja Drnovšek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije – 2. del
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?