Izšla je revija DFP za mesec junij 2016

DFP 2016 06

V tej številki lahko preberete...

Valerija Šic: Davek na dediščine in darila z vidika proračunskega učinka
Klavdija Kenk: Obdavčitev motornih vozil v Sloveniji z DMV in razvoj ter usklajevanje zakona o DMV
Tadeja Kremzer Jenčič: Davčno-pravni vidiki društev
Maruša Pozvek: (Ne)upoštevanje pravic davčnih zavezancev pri vzpostavljanju mednarodne davčne ureditve
dr. Šime Ivanjko: Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj
Klemen Drnovšek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije – 1. del
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?