Izšla je revija DFP za mesec april 2019

DFP 2019 04

V tej številki lahko preberete ...

mag. Sabina Lamut: Problematika davčne obravnave dogodkov poveznih s promocijo zdravja na delovnem mestu
dr. Jernej Podlipnik: Po izdaji odmerne odločbe davčni organ ne sme več izdati sklepa o začasnem zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti
ddr. Marian Wakounig: Nova digitalna obdavčitev ter nadaljnji ukrepi v Avstriji
dr. Branko Mayr, mag. Dejan Petkovič: Davčna (ne)pravičnost in (ne)mogoči dokazi v osebnih davčnih pregledih
mag. Matjaž Kovač: Porazdelitveni mehanizem kot eden od osnovnih elementov harmonizacije davčne osnove davka na dohodek pravnih oseb v EU
Sabina Pirnat: Kaj je test osnovnega namena in kako lahko vpliva na nadaljnjo obdavčitev slovenskih družb
Maruša Pozvek: Izstop Združenega kraljestva in pravila EU na področju davka na dodano vrednost
mag. Boštjan Petauer: Ali tečaj vožnje motornih vozil, ki ga zagotavlja avtošola, sodi v okvir šolskega ali univerzitetnega izobraževanja?
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec marec 2019

DFP 2019 03

V tej številki lahko preberete ...

Darko Bohte: Obdavčitev služnosti pri kmetijskem ali gozdnem zemljišču – dejanska ali namenska raba – primer iz prakse
Maruša Pozvek: Dopustnost upoštevanja nezakonito pridobljenih dokazov v kazenskem postopku v zvezi z utajo DDV v luči pravic davčnih zavezancev
Edita Turičnik: Evropska komisija predstavila novosti na področju pravil o e-trgovanju in novo vlogo spletnih platform v boju proti davčnim goljufijam
Matjaž Kovač: Problematika ekonomskega dvojnega obdavčenja dobičkov na stopnji pravnih in fizičnih oseb
Mitja Ulčar: Ničnost kreditnih pogodb
dr. Šime Ivanjko: Nova pravna ureditev trženja (distribucije) zavarovalnih produktov
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Ali ste vedeli?

Izšla je revija DFP za mesec februar 2019

DFP 2019 02

V tej številki lahko preberete ...

mag. Dejan Petkovič: Vrhovno sodišče je poudarilo davčno pravičnost v primeru naknadnih vplačil kapitala
mag. Boštjan Petauer: Prenos celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja
mag. Maruša Fras Vengušt: Poslovna preoblikovanja z vidika transfernih cen – 3. del: primeri poslovnih preoblikovanj
Sabina Pirnat: Čezmejna uporaba davčnih izgub v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
David Jež: Pogodbe kot izhodišče pri dokazovanju skladnosti transfernih cen s tržnim načelom
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je prva številka revije DFP v letu 2019

DFP 2019 01

V tej številki lahko preberete ...

Maruša Pozvek: Novela Zakona o davku na dodano vrednost, kot posledica obvezne implementacije evropske DDV zakonodaje
mag. Erika Režek: Verižne transakcije in obdavčitev iz vidika DDV
Darko Bohte: Vidik davka na dodano vrednost pri poslovnem in brezplačnem najemu opreme - primer iz prakse
Jure Mercina: Interna društva v podjetjih ter njihove dohodninske težave
dr. Jernej Podlipnik: Obveznosti in pravice plačnika davka
mag. Mojca Tancer Verboten: Spremembe postavk plačila za delo za javne uslužbence v letu 2019
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Izšla je zadnja številka revije DFP v letu 2018

DFP 2018 12

V tej številki lahko preberete ...

mag. Tamara Prezelj: Pravica do odbitka vstopnega DDV pri mešani uporabi osnovnih sredstev (2. del)
Tamara Drnovšek: Oprostitev uvoza v odvisnosti od objektivnih okoliščin spora
mag. Erika Režek: Turistični aranžmaji - paketne (sestavljene) dobave
Damjan Pal: Pridobitev obrazca A1 za delavca skozi pogoj običajnega opravljanja dela
Kristijan Anton Kontarščak: Izvršba FURS zoper poroka iz prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku
mag. Mojca Tancer Verboten: Stroški izobraževanja – prednosti in slabosti za delodajalce
•Iz domače davčne prakse
dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU
•Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU
•Novice s področja ZDSS in CFE
•Ali ste vedeli?

Page 1 of 18

Osnovni meni

dfi logo pravi

Davčno - finančni raziskovalni inštitut

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Tel.: 02-25-00-546

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prisotni na strani

We have 17 guests and no members online

Free business joomla templates