Kdo smo?

Davčno-finančni raziskovalni inštitut, je bil ustanovljen leta 1999 kot neprofitni zavod . Namenjen je opravljanju znanstveno raziskovalnih in strokovnih dejavnosti na področju finančnega prava, javnih financ in zavarovalnega prava.

 

Kaj počnemo?

Ustanovitelji in uporabniki ga koristijo za raziskovanje, dopolnilno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov s področja domene našega delovanja. Opravljamo pa tudi publicistično in svetovalno delo.

 

Štirje sklopi našega delovanja

 

  • RAZISKOVANJE

Davčni inštitut sodeluje z vrhunskimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki.

Izsledke raziskovalne dejavnosti Davčni inštitut posreduje preko ostalih treh področij.

 

  • IZOBRAŽEVANJE & SEMINARJI

Davčni inštitut organizira Davčno šolo in Nadaljevalno davčno šolo. Vsebinski sklopi davčnih šol obsegajo tako splošna kot specialna znanja, ki so prikazana s praktičnega vidika (ob upoštevanju najnovejših teoretičnih dognanj). Program šole vodijo najboljši slovenski in tuji strokovnjaki iz univerz, ministrstev, davčne in carinske uprave, sodišč ter najpomembneje...strokovnjaki iz prakse.

V sklopu izobraževalne dejavnosti organiziramo tudi seminarje in okrogle mize.

Seminarji so namenjeni usposabljanju uslužbencev Davčne uprave RS (področje statusnega prava, obligacij, prevzemov in finančnega poslovanja podjetij).

Na okroglih mizah se strokovna javnost sooča z aktualnimi problemi in iskanji ustreznih rešitev.

 

  • PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

Publicistična dejavnost vključuje založništvo in izdajanje strokovnih knjig s področja davkov in carin.

Prav tako izdajamo časopisa Davčno – finančna praksa.

 

  • SVETOVALNO DELO

Zajema pripravo in izdelavo pravnih oz. strokovnih mnenj s področja davčnega prava.