Dejavnosti

Strokovna mnenja

Ena pomembnih dejavnosti Davčnega inštituta je izdelava najzahtevnejših strokovnih davčnih mnenj.

Do sedaj je bilo izdelanih več kot petdeset mnenj s področja davkov. Mnoga izmed njih so bila tudi ustrezna podlaga za upravni spor in ustavne presoje. Imen naših strank ne objavljamo, saj menimo, da gre pri izdelavi tovrstnih mnenj za zaupen odnos med stranko in svetovalcem oz. izdajateljem mnenja. Kontaktirajte nas in povezali se bomo z vami na bolj zasebni ravni.

 

Davčna šola

Davčna šola nudi vsem, ki so kakorkoli vpeti v davčno profesijo, razširitev obstoječih znanj s področja davkov.

Šola bi naj praviloma izoblikovala osebnost, ki bo sposobna reševati in svetovati v vsakdanjih in zahtevnejših davčnih razmerjih, tako na podjetniški, državni, kot tudi na osebni ravni. Vsebinski sklopi obsegajo splošna in specialna davčna področja, prikazana iz teoretičnega, predvsem pa iz praktičnega vidika. Velik poudarek je seveda na novi davčni zakonodaji in tudi praksi.

Davčna šola je eden od pogojev za pristop k licenčnemu izpitu za davčnega svetovalca.

Davčna šola se organizira praviloma enkrat letno (v prvi polovici leta) in traja 5 vikendov (ob petkih med 9. in 18. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro).

Udeleženci šole prejmejo gradivo za prvi in drugi sklop predavanj prvi vikend (torej ob pričetku šole). Za druge sklope predavanj pa vedno en teden prej. Program se izvaja po "case" sistemu.

Šola poteka v Ljubljani, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, kjer so v kletnih prostorih za udeležence šole zagotovljeni brezplačni parkirni prostori, prav tako je na razpolago restavracija.

DAVČNI SVETOVALEC

Kot rečeno, je Davčna šola je eden od pogojev za pristop k licenčnemu izpitu za davčnega svetovalca. Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.

Izpitne roke za izpit iz davčnega svetovalca razpiše Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, katera določi tudi pogoje za pristop k izpitu, ki so:

  • da je državljan Republike Slovenije;
  • da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (diplomo pravne, ekonomske ali podobne smeri) ali nostrificirano diplomo tuje fakultete iste ali podobne smeri*;
  • da ima tri leta praktičnih izkušenj s področja davkov;
  • da aktivno obvlada slovenski jezik;
  • da ni obsojen na kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden zaupanja za opravljanje davčnega svetovanja.

*Kdor ima diplomo pravne, ekonomske ali podobne smeri in ima opravljeno Davčno šolo, le-ta je pogoj, lahko pristopi k licenčnemu izpitu iz davčnega svetovalca.

OPOMBE

Šolnino lahko poravnate v treh obrokih, pri čemer poravnate prvi obrok ob vpisu, zadnjega pa do zaključka šole. Pri enkratnem plačilu šolnine nudimo 5 % popust.

Vtisi udeležencev preteklih Davčnih šol so izjemno dobri. Zlasti dobro so ocenjena vsebina in način izvajanja predavanj.

Prilagamo informativno prijavo. V kolikor ste zainteresirani za obiskovanje šole, nam le-to izpolnjeno vrnite, mi pa vas bomo pravočasno obvestili o začetku šole ter vam posredovali vse potrebne informacije.

 

Nadaljevalna davčna šola

Program Nadaljevalne davčne šole smo zasnovali na praktičnih izvajanjih najzahtevnejših  primerov na najaktualnejših davčnih področjih.

Program zajema naslednje sklope:

 

Prepričani smo, da vam bo Nadaljevalna davčna šola obogatila vašo prakso.

Pred začetkom šole vam bomo po pošti poslali gradivo, pričakujemo pa tudi vaša vprašanja, ki jih bomo na samem izvajanju obdelali.

Nadaljevalna davčna šola se organizira v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi 13, v Ljubljani, z vsemi, vam že poznanimi, bonitetami. 

Cena znaša 900,00 EUR neto (oziroma 1.080,00 z DDV).

Za plačilo v enkratnem znesku nudimo 5 % popust, možno pa je tudi plačilo na 3 obroke.

Prilagamo informativno prijavo, ki jo izpolnjeno vrnite na naš naslov.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami!

Vljudno vabljeni!