Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec april 2021

V tej številki lahko preberete ...

 • Tamara Prezelj: Nepremičnine v mešani uporabi in delni odbitek vstopnega DDV (1. del)

 • Erika Režek: Brexit - izstop Združenega kraljestva in pravila na področju DDV za blago in storitve

 • Jernej Podlipnik: Dodatna razmišljanja o oproščenih prispevkih pri fizičnih osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost

 • Damjan Pal: Regres za letni dopust – vštevanje v davčno osnovo in odbitek tujega davka

 • Maruša Pozvek: Določitev carinske vrednost pri uvozu elektronskih proizvodov, opremljenih s programsko opremo

 • Matjaž Kovač: Obvezna ali neobvezna ureditev konsolidirane davčne osnove davka na dohodek pravnih oseb

 • Iz domače davčne prakse

 • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

 • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

 • Novice s področja ZDSS in CFE

 • Ali ste vedeli?